Eigen risico verzekering

Voor huurauto's & huurcampers
Geldig bij alle verhuurders, wereldwijd

Huurauto

 • Eigen risico afgedekt tot       € 3.500,00
 • Extra meeverzekerd:  banden, ruiten, dak, bodem en interieur

€5,95

per dag

Huurcamper

 • Eigen risico afgedekt tot     € 3.500,00 (of $ 5.000,00)
 • Extra meeverzekerd: banden, ruiten, dak, bodem en interieur

€9,95

per dag

Huurauto

USA + Canada

 • Eigen risico afgedekt tot       $ 5.000,00
 • Extra meeverzekerd:  banden, ruiten, dak, bodem en interieur

€5,95

per dag

Huurcamper

USA + Canada

 • Incl. aanvullende bestuurdersaansprakelijkheid
 • Incl. rechtsbijstand m.b.t. verkeersdeelneming

€13,95

per dag

Betaal gemakkelijk en veilig met:

Veelgestelde vragen

Aanvulling op de basisverzekering

De verzekering voor afkoop van het eigen risico van uw huurauto of huurcamper is bestemd als aanvulling op de uitkering van de basisverzekering die door of bij de verhuurder is afgesloten voor de gerechtigde bestuurder(s) van het motorrijtuig.

De basisverzekering is de cascoverzekering die door de verhuurder voor bestuurders van een motorrijtuig afgesloten moet worden en die voldoet aan de wettelijke minimumeisen die gelden in het land/staat waar het motorrijtuig is gehuurd.

Let op: De aanvullende verzekering biedt alleen dekking indien en zolang er door of bij de verhuurder van het motorrijtuig een basisverzekering voor de bestuurder(s) van het motorrijtuig is afgesloten.

Met de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl wordt cascoschade aan uw gehuurde motorrijtuig op de volgende twee manieren gedekt:

1. Afdekking van het EIGEN RISICO van soorten cascoschade die door de basisverzekering* worden gedekt:

Het eigen risico dat in geval van schade op de uitkering van de basisverzekering in mindering wordt gebracht, is door de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl gedekt tot onderstaande maximumbedragen. Het in mindering gebrachte eigen risico is uitsluitend verzekerd wanneer het een eigen risico betreft voor een soort schade die onder de dekking van de basisverzekering valt. 

De dekking voor het in mindering gebrachte eigen risico is maximaal (per polis):

 • EUR 3.500,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada

 • USD 5.000,00 in Amerika en Canada

2. Afdekking van bepaalde soorten cascoschade die NIET door de basisverzekering* worden gedekt:

Daarnaast dekt de verzekering van Huurautopolis.nl onderstaande soorten cascoschade, indien deze soort schade op grond van de basisverzekering helemaal wordt uitgesloten van dekking:

 • Schade door gebruik off-road;

 • Schade aan ruiten;

 • Schade ontstaan bij achteruitrijden;

 • Schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem;

 • Schade aan interieur;

 • Dakschade door laaghangende objecten;

 • Schade aan onderzijde incl. banden/wielen.

De dekking voor volledig uitgesloten cascoschade is maximaal (per motorrijtuig per gebeurtenis):

 • EUR 7.000,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada

 • USD 10.000,00 in Amerika en Canada

* De basisverzekering is de cascoverzekering die door de verhuurder voor bestuurders van een motorrijtuig afgesloten moet worden en die voldoet aan de wettelijke minimumeisen die gelden in het land/staat waar het motorrijtuig is gehuurd.

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt uitsluitend een voordelige kortlopende verzekering afsluiten voor de exacte periode waarin u een voertuig huurt (de ingangsdatum en einddatum van de verzekering dienen overeen te komen met de ophaaldatum en inleverdatum van het voertuig zoals vermeld op het huurcontract).

Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij a.s.r.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste dingen die u moet doen in geval van schade, alsmede het schadeaangifteformulier waarmee u de schade kunt melden.

Ook handig om direct mee te verzekeren