Eigen risico verzekering

Voor uw huurauto, -camper & -motor
Geldig bij alle verhuurders, wereldwijd

Huurauto

 • Eigen risico afgedekt tot       € 3.500,00 (of $ 5.000,00)
 • Extra meeverzekerd: banden, ruiten, dak, bodem en interieur

€5,95

per dag

Huurcamper

 • Eigen risico afgedekt tot     € 3.500,00 (of $ 5.000,00)
 • Extra meeverzekerd: banden, ruiten, dak, bodem en interieur

€9,95

per dag

Huurmotor

 • Eigen risico afgedekt tot       € 3.500,00 (of $ 5.000,00)
 • Extra meeverzekerd: banden, ruiten, dak, bodem en interieur

€5,95

per dag

Huurcamper

USA + Canada

 • Incl. aanvullende bestuurdersaansprakelijkheid
 • Incl. rechtsbijstand m.b.t. verkeersdeelneming

€13,95

per dag

Betaal gemakkelijk en veilig met:

Veelgestelde vragen

Opzegging is altijd mogelijk binnen 14 dagen na het afsluiten van de verzekering: Omdat onze verzekering een kortlopende verzekering is heeft u na ontvangst van het bewijs van verzekering een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze tijd kunt u uw verzekering schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar  contact@huurautopolis.nl. Na afloop van de bedenktijd is opzeggen van uw verzekering normaal gesproken niet meer mogelijk. De verzekering loopt dan automatisch af op de einddatum/inleverdatum van het gehuurde motorrijtuig zoals vermeld op uw bewijs van verzekering. 

Voor verzekeringen afgesloten vóór 16-03-2020 hanteren wij een coulanceregeling wanneer u uw verzekering noodgedwongen moet beëindigen i.v.m. het Corona-virus: Verzekeringen voor Afkoop Eigen Risico die vóór 16-03-2020 zijn afgesloten, waarbij een motorrijtuig is gehuurd in gebieden die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aangemerkt als zogenoemd oranje (alleen noodzakelijke reizen) en rood (niet reizen) kunnen uit coulance worden beëindigd als vaststaat dat uw reis niet door kan gaan, ook wanneer de bovengenoemde termijn van 14 kalenderdagen reeds is verstreken. Indien u van onze coulanceregeling gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar contact@huurautopolis.nl

Voor verzekeringen die zijn afgesloten op 16-03-2020 en later geldt onze coulanceregeling niet.

Aanvulling op de basisverzekering

De verzekering voor afkoop van het eigen risico van uw huurauto, huurcamper of huurmotor is bestemd als aanvulling op de uitkering van de basisverzekering die door of bij de verhuurder is afgesloten voor de gerechtigde bestuurder(s) van het motorrijtuig.

De basisverzekering is de verzekering die voor bestuurders van een motorrijtuig afgesloten moet worden en die voldoet aan de wettelijke minimumeisen die gelden in het land/staat waar het motorrijtuig is gehuurd. In Nederland is dit bijvoorbeeld de WAM-verzekering. In Amerika en Canada is dit minimaal de zogenaamde Collision Damage Waiver (CDW).

Let op: De aanvullende verzekering biedt alleen dekking indien en zolang er door of bij de verhuurder van het motorrijtuig een basisverzekering voor de bestuurder(s) van het motorrijtuig is afgesloten.

Met de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl wordt cascoschade aan uw gehuurde motorrijtuig op de volgende twee manieren gedekt:

1. Afdekking van het EIGEN RISICO van soorten cascoschade die door de basisverzekering* worden gedekt:

Het eigen risico dat in geval van schade op de uitkering van de basisverzekering in mindering wordt gebracht, is door de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl gedekt tot onderstaande maximumbedragen. Het in mindering gebrachte eigen risico is uitsluitend verzekerd wanneer het een eigen risico betreft voor een soort schade die onder de dekking van de basisverzekering valt. 

De dekking voor het in mindering gebrachte eigen risico is maximaal (per motorrijtuig per gebeurtenis):

 • EUR 3.500,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada

 • USD 5.000,00 in Amerika en Canada

2. Afdekking van bepaalde soorten cascoschade die NIET door de basisverzekering* worden gedekt:

Daarnaast dekt de verzekering van Huurautopolis.nl onderstaande soorten cascoschade, indien deze soort schade op grond van de basisverzekering helemaal wordt uitgesloten van dekking:

 • Schade door gebruik off-road;

 • Schade aan ruiten;

 • Schade ontstaan bij achteruitrijden;

 • Schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem;

 • Schade aan interieur;

 • Dakschade door laaghangende objecten;

 • Schade aan onderzijde incl. banden/wielen.

De dekking voor volledig uitgesloten cascoschade is maximaal (per motorrijtuig per gebeurtenis):

 • EUR 7.000,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada

 • USD 10.000,00 in Amerika en Canada

* De basisverzekering is de verzekering die voor bestuurders van een motorrijtuig afgesloten moet worden en die voldoet aan de wettelijke minimumeisen die gelden in het land/staat waar het motorrijtuig is gehuurd.

Ja, ook het eigen risico van een gehuurde sneeuwscooter en/of caravan kunt u via Huurautopolis.nl verzekeren. Via onze afsluitmodule kunt u ook deze soort motorrijtuigen selecteren en hier direct een eigen risico verzekering voor afsluiten. 

Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij Europeesche verzekeringen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste dingen die u moet doen in geval van schade, alsmede een link naar het online schadeformulier van Europeesche verzekeringen.

Ook handig om direct mee te verzekeren

Sluit Menu