Faq

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Dekkingen van de Verzekering voor Afkoop Eigen Risico

Aanvulling op de basisverzekering

De verzekering voor afkoop van het eigen risico van uw huurauto of huurcamper is bestemd als aanvulling op de uitkering van de basisverzekering die door of bij de verhuurder is afgesloten voor de gerechtigde bestuurder(s) van het motorrijtuig.

De basisverzekering is de cascoverzekering die door de verhuurder voor bestuurders van een motorrijtuig afgesloten moet worden en die voldoet aan de wettelijke minimumeisen die gelden in het land/staat waar het motorrijtuig is gehuurd.

Let op: De aanvullende verzekering biedt alleen dekking indien en zolang er door of bij de verhuurder van het motorrijtuig een basisverzekering voor de bestuurder(s) van het motorrijtuig is afgesloten.

Met de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl wordt cascoschade aan uw gehuurde motorrijtuig op de volgende twee manieren gedekt:

1. Afdekking van het EIGEN RISICO van soorten cascoschade die door de basisverzekering* worden gedekt:

Het eigen risico dat in geval van schade op de uitkering van de basisverzekering in mindering wordt gebracht, is door de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl gedekt tot onderstaande maximumbedragen. Het in mindering gebrachte eigen risico is uitsluitend verzekerd wanneer het een eigen risico betreft voor een soort schade die onder de dekking van de basisverzekering valt. 

De dekking voor het in mindering gebrachte eigen risico is maximaal (per polis):

 • EUR 3.500,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada

 • USD 5.000,00 in Amerika en Canada

2. Afdekking van bepaalde soorten cascoschade die NIET door de basisverzekering* worden gedekt:

Daarnaast dekt de verzekering van Huurautopolis.nl onderstaande soorten cascoschade, indien deze soort schade op grond van de basisverzekering helemaal wordt uitgesloten van dekking:

 • Schade door gebruik off-road;

 • Schade aan ruiten;

 • Schade ontstaan bij achteruitrijden;

 • Schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem;

 • Schade aan interieur;

 • Dakschade door laaghangende objecten;

 • Schade aan onderzijde incl. banden/wielen.

De dekking voor volledig uitgesloten cascoschade is maximaal (per motorrijtuig per gebeurtenis):

 • EUR 7.000,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada

 • USD 10.000,00 in Amerika en Canada

* De basisverzekering is de cascoverzekering die door de verhuurder voor bestuurders van een motorrijtuig afgesloten moet worden en die voldoet aan de wettelijke minimumeisen die gelden in het land/staat waar het motorrijtuig is gehuurd.

De verzekering dekt het eigen risico dat op grond van de basisverzekering in mindering wordt gebracht op de uitkering, tot de volgende maximumbedragen (per polis):

 • EUR 3.500,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada.

 • USD 5.000,00 in Amerika en Canada.

Voorbeeld:

U maakt in Spanje schade met uw gehuurde motorrijtuig en u heeft op grond van de afgesloten basisverzekering voor die schade een eigen risico van EUR 1.000,00.

Wanneer er naast de basisverzekering géén andere verzekering is afgesloten en u het eigen risico niet heeft afgekocht bij de verhuurder, dan moet u EUR 1.000,00 van de gemaakte schade zelf betalen.

Wanneer u via Huurautopolis.nl een aanvullende verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten, dan wordt de EUR 1.000,00 volledig vergoed door de verzekeraar. U hoeft in dit geval dus niets zelf te betalen. Alleen in het geval dat het eigen risico voor de ontstane schade op grond van de basisverzekering hoger is dan EUR 3.500,00 én het schadebedrag hoger is dan dit eigen risico, dan zult u het deel van de schade die boven de EUR 3.500,00 uitkomt zelf moeten betalen. Het schadebedrag tot EUR 3.500,00 wordt door de verzekeraar vergoed.

Als u een auto of camper huurt in een ‘normale’ klasse, dan zult u vrijwel altijd een lager eigen risico hebben dan de maximum verzekerde bedragen. In de meest voorkomende gevallen is uw eigen risico onder de basisverzekering dus 100% afgedekt.

De volgende soorten schade zijn verzekerd wanneer deze soort schade op grond van de basisverzekering volledig is uitgesloten. Dit zijn schades waarvoor u onder de basisverzekering dus 100% eigen risico heeft:

 • Schade door gebruik off-road;

 • Schade aan ruiten;

 • Schade ontstaan bij achteruitrijden;

 • Schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem;

 • Schade aan interieur;

 • Dakschade door laaghangende objecten;

 • Schade aan onderzijde incl. banden/wielen.

Voor bovengenoemde soorten schade is het maximale verzekerde bedrag (per motorrijtuig per gebeurtenis):

 • EUR 7.000,00 in alle landen, behalve Amerika en Canada

 • USD 10.000,00 in Amerika en Canada

Voorbeeld:

U huurt een auto in Amerika. De basisverzekering sluit dekking van schade aan ruiten volledig uit. Er ontstaat voor USD 500,00 schade aan de ruiten. Omdat u op grond van de basisverzekering voor deze soort schade 100% eigen risico heeft, zult u die USD 500,00 zelf moeten betalen.

Wanneer u echter via Huurautopolis.nl een aanvullende verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten, dan wordt de USD 500,00 volledig vergoed door de verzekeraar. U hoeft in dit geval dus niets zelf te betalen.

Alleen in het geval dat het schadebedrag van de uitgesloten soort(en) cascoschade hoger is dan het maximale verzekerde bedrag van USD 10.000,00, dan zult u het deel van de schade dat boven de USD 10.000,00 uitkomt zelf moeten betalen. Het schadebedrag tot USD 10.000,00 wordt door de verzekeraar vergoed.

Nee, de aanvullende verzekering voor uw eigen risico is alleen geldig indien en zolang de bij de verhuurder van het motorrijtuig afgesloten basisverzekering voor de bestuurder(s) van kracht is.

Alleen wanneer diefstal van het motorrijtuig door de basisverzekering wordt gedekt, maar u op grond van deze basisverzekering een eigen risico voor diefstal heeft, bent u onder de aanvullende verzekering voor wat betreft het eigen risico verzekerd tot de maximumbedragen in de polisvoorwaarden.

Let u er daarom altijd goed op dat diefstal van het motorrijtuig door de basisverzekering wordt gedekt. Wanneer diefstal onder de basisverzekering namelijk niet is verzekerd, dan bent u hiervoor onder aanvullende verzekering voor het eigen risico ook niet verzekerd.

De verzekering is geldig binnen het in de basisverzekering aangegeven gebied. 

Op basis van de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl kunt u wereldwijd een motorrijtuig huren, maar u heeft alleen dekking onder deze aanvullende verzekering wanneer u met het motorrijtuig in het gebied blijft dat de basisverzekering aangeeft.

Het schadebedrag van de verloren of gestolen sleutels zelf is niet verzekerd (bijvoorbeeld de kosten om nieuwe sleutels te laten maken).

De extra kosten die als gevolg van het verlies of diestal van de sleutels gemaakt moeten worden om het motorrijtuig te repatriëren (d.w.z. terug te brengen naar de verhuurder) zijn wel verzekerd indien de basisverzekering de kosten van de repatriëring dekt, maar het verzekerde bedrag hiervan niet toereikend is.

De maximale uitkering voor deze extra kosten onder de aanvullende verzekering van Huurautopolis.nl is EUR 3.500,00.

Overige vragen m.b.t. de Verzekering voor Afkoop Eigen Risico

Sinds 17 april 2023 is het merk Europeesche Verzekeringen onder de naam a.s.r. verder gegaan. Ruim 30 jaar was Europeesche Verzekeringen al onderdeel van a.s.r. en werd er als één team samengewerkt. Voor u als klant verandert er behalve een andere naam en een ander logo eigenlijk niets. Het unieke karakter van Europeesche als de specialist in reisverzekeringen met meer dan 100 jaar kennis en ervaring, blijft. Met dezelfde medewerkers, dezelfde verzekeringen en dezelfde service, blijft a.s.r. dé verzekeraar waar u op kunt rekenen.

Heeft u vóór of rond de datum van de naamswijziging een verzekering via ons afgesloten, en heeft u een bewijs van verzekering ontvangen met daarop de naam en het logo van Europeesche Verzekeringen + de polisvoorwaarden van Europeesche Verzekeringen? Maakt u zich geen zorgen! De polisvoorwaarden en dekkingen van de Verzekering voor Afkoop Eigen Risico zijn bij a.s.r. ongewijzigd gebleven ten opzichte van die bij Europeesche Verzekeringen. Behalve een andere naam en een ander logo is er inhoudelijk niets gewijzigd aan uw verzekering. U bent met uw “Europeesche” polis dus ook gewoon nog verzekerd bij a.s.r.

Ja, ook het eigen risico van een gehuurde sneeuwscooter kunt u via Huurautopolis.nl verzekeren. Via onze afsluitmodule kunt u hier direct een eigen risico verzekering voor afsluiten. 

Ja, ook het eigen risico van een gehuurde caravan kunt u via Huurautopolis.nl verzekeren. Via onze afsluitmodule kunt u hier direct een eigen risico verzekering voor afsluiten. 

Wanneer u het eigen risico van een gehuurd personenbusje wilt afdekken dient u dit altijd telefonisch aan Huurautopolis.nl voor te leggen. Wij kunnen vervolgens op basis van dit telefoongesprek (eventueel in overleg met de verzekeraar) beoordelen of de aanvullende verzekering in uw specifieke situatie afgesloten kan worden.

In alle gevallen dient het motorrijtuig sowieso aan de volgende criteria te voldoen:

 • Het is een motorrijtuig op drie of meer wielen;

 • Het motorrijtuig is ingericht voor personenvervoer en wel voor het vervoer van niet meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen;

 • Het motorrijtuig heeft een gewicht van maximaal 3500 KG.

Nee, u kunt de aanvullende verzekering alleen afsluiten voor het afdekken van het eigen risico van een gehuurde auto, camper, caravan of sneeuwscooter voor recreatief gebruik.

Wanneer een gehuurd motorrijtuig zodanig is ingericht dat hier in of op geslapen kan worden, dan valt dit motorrijtuig onder de categorie ‘huurcamper’.

Neemt u in geval van twijfel contact met ons op.

Ja, ook wanneer u in België woont kunt u bij ons een aanvullende verzekering voor uw huurauto of huurcamper afsluiten. Personen die een vaste woonplaats in België hebben én die staan ingeschreven in een Belgisch bevolkingsregister kunnen als verzekerde worden aangemerkt. Bovendien moet een verzekerde ook volgens het huurcontract gerechtigd zijn om het gehuurde motorrijtuig te besturen.

Nee, uitsluitend personen die een vaste woonplaats in Nederland of België hebben én die staan ingeschreven in een Nederlands of Belgisch bevolkingsregister kunnen als verzekerde worden aangemerkt. Bovendien moet een verzekerde ook volgens het huurcontract gerechtigd zijn om het gehuurde motorrijtuig te besturen.

Bestuurders die woonachtig zijn in een ander land dan Nederland of België kunnen helaas niet worden verzekerd.

Wanneer u een motorrijtuig in het buitenland gaat huren komt u vaak onbekende termen en afkortingen van verzekeringen tegen. Hieronder vindt u een overzicht van de betekenis van veelgebruikte afkortingen*:

 • ALI (Additional Liability Insurance) of LIS (Liability Insurance Supplement) = verhoging van de aansprakelijkheid tot een bepaald maximum

 • CDW (Collision Damage Waiver) = aanvullende cascoverzekering op (vaak te lage) standaarddekking van de huurauto

 • LDW (Loss Damage Waiver) = zelfde betekenis als CDW aangevuld met dekking van diefstal en vandalisme

 • SCDW (Super CDW) = allriskverzekering met bijzonder laag of geen eigen risico

 • PAI (Personal Accident Insurance) = inzittendenverzekering die uitkeert bij letsel of overlijden

 • PEP (Personal Effects Protection) en PEC (Personal Effects Coverage) = bagageverzekering

 • PERSPRO/CCP (Carefree Personal Protection) = personen- en bagageverzekering met extra dekking voor medische hulp in noodsituaties

 • TPI (Third Party Insurance) of TPL (Third Party Liability) = WA-verzekering

 • TP (Theft Protection) of THW (Theft Waiver) = diefstalverzekering, vaak met eigen risico

 • STP (Super TP) = diefstalverzekering met bijzonder laag of geen eigen risico

 • UMP (Uninsured Motorist Protection) = aanvullende verzekering in geval van letsel of overlijden door onverzekerde of na ongeval doorgereden tegenpartij

* De genoemde betekenissen dienen enkel om een globale uitleg te geven van de verschillende soorten verzekeringen. Huurautopolis.nl staat op geen enkele wijze in voor de volledigheid en correctheid van deze betekenissen. Wilt u exact weten wat deze verzekeringen wel en niet dekken, dan dient u zelf de originele polisvoorwaarden te raadplegen die bij de basisverzekering van uw gehuurde motorrijtuig horen.

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt uitsluitend een voordelige kortlopende verzekering afsluiten voor de exacte periode waarin u een voertuig huurt (de ingangsdatum en einddatum van de verzekering dienen overeen te komen met de ophaaldatum en inleverdatum van het voertuig zoals vermeld op het huurcontract).

Afsluiten van de Verzekering voor Afkoop Eigen Risico

Het klopt dat een pagina die begint met ‘https://huurautopolis-module.nl’ wordt geopend wanneer u de aanvullende verzekering voor afkoop eigen risico wilt afsluiten.

Deze website is onderdeel van Huurautopolis.nl en bevat het programma waarmee u uw premie kunt berekenen en waarmee u tevens de verzekering kunt afsluiten. Het is een betrouwbare en goed beveiligde website. Aan ‘https://’ voor het webadres ziet u dat er een veilige verbinding is. De ‘s’ staat hierbij voor secured (versleuteld). 

Bij ophaaldatum vult u de datum in waarop u het motorrijtuig volgens de huurovereenkomst ophaalt bij de verhuurder.

Bij inleverdatum vult u de datum in waarop u het motorrijtuig volgens de huurovereenkomst weer inlevert bij de verhuurder.

Ja, de verzekeringnemer is automatisch ook de eerste verzekerde bestuurder op het bewijs van verzekering.

Naast deze persoon kunt u nog maximaal 8 extra verzekerde bestuurders opgeven. Let op: deze personen moeten volgens het huurcontract wel gerechtigd zijn om het gehuurde motorrijtuig te besturen.

Nee, u hoeft niet de namen van alle inzittenden van het motorrijtuig te vermelden.

U hoeft enkel de naam/namen van de bestuurder(s) op te geven die volgens het huurcontract gerechtigd is/zijn om het gehuurde motorrijtuig te besturen. Deze personen komen als ‘verzekerde(n)’ op de polis te staan.

Naast de verzekeringnemer (eerste verzekerde bestuurder) kunt u eventueel nog maximaal 8 extra verzekerde bestuurders opgeven.

Wanneer u tijdens het afsluiten van de verzekering een foutmelding krijgt, kunt u het beste de pagina afsluiten en vervolgens de cookies in de geschiedenis van uw browser (bijvoorbeeld Google Chrome of Microsoft Edge) verwijderen. In vrijwel alle gevallen kunt u nu de verzekering zonder foutmelding afsluiten. Mocht u nadat u de cookies heeft verwijderd toch nog problemen ondervinden, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Na ontvangst van het bewijs van verzekering heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze tijd kunt u uw verzekering schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar contact@huurautopolis.nl. Na afloop van de bedenktijd is opzeggen van uw verzekering niet meer mogelijk. De verzekering loopt dan automatisch af op de einddatum/inleverdatum van het gehuurde motorrijtuig zoals vermeld op uw bewijs van verzekering. Ook is opzegging van de verzekering niet meer mogelijk op of na de ingangsdatum, zoals vermeld op uw bewijs van verzekering.

Betaling en premie

U kunt de premie voor uw aanvullende verzekering voor afkoop eigen risico middels onderstaande betaalmethoden voldoen:

 • iDEAL
 • Bancontact
 • KBC/CBC-betaalknop

Wanneer u een verzekering afsluit via Huurautopolis.nl dan wordt u doorgelinkt naar een beveiligde website van Mollie Payments (deze website zal openen in een nieuw venster). Mollie B.V. is een erkend bedrijf dat de betalingen voor Huurautopolis.nl verzorgd.

Aan ‘https://’ voor het webadres ziet u dat er een veilige verbinding is. De ‘s’ staat hierbij voor secured (versleuteld). U kunt dus op een veilige manier een verzekering afsluiten en de premie hiervoor betalen.

Schade melden

Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij de verzekeraar: a.s.r.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste dingen die u moet doen in geval van schade, alsmede het schadeaangifteformulier waarmee u de schade kunt melden.

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor de afkoop van het eigen risico van uw huurauto of huurcamper, dan bent u bij a.s.r. verzekerd voor de in de polisvoorwaarden vermelde maxima, voor zover het verzekerde bedrag voor de betreffende schade onder de basisverzekering van het motorrijtuig niet toereikend is.

Omdat u niet rechtstreeks bij of via de verhuurder een verzekering voor de afkoop van het eigen risico heeft afgesloten, zal de verhuurder het eigen risico (dat u op grond van de basisverzekering heeft) in eerste instantie gewoon bij u in rekening brengen. In de meeste gevallen zal uw creditcard dan belast worden voor dat eigen risico. Dit is logisch, want de verhuurder is helemaal geen partij bij de verzekering die u bij a.s.r. heeft afgesloten.

U kunt vervolgens op basis van de aanvullende verzekering die u bij a.s.r. heeft afgesloten, het eigen risico dat de verhuurder bij u in rekening heeft gebracht claimen onder uw verzekering bij a.s.r.

Als a.s.r. op basis van uw schademelding bepaalt dat u recht heeft op een schadeuitkering, dan zult u van hen het in rekening gebrachte eigen risico vergoed krijgen (tot de maximum bedragen die in de polisvoorwaarden staan vermeld).

Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij a.s.r.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste dingen die u moet doen in geval van schade, alsmede het schadeaangifteformulier waarmee u de schade kunt melden.