Schade melden
huurauto, motor en camper

  • Meld online uw schade
  • Schade afhandeling door Europeesche verzekeringen

Wat te doen in geval van schade?​

Natuurlijk moet u er alles aan doen om te voorkomen dat er schade aan uw huurauto, -camper of -motor ontstaat.

Mocht er desondanks toch schade aan het voertuig ontstaan dan is het belangrijk om in elk geval het volgende te doen:

  • Hiervan zo spoedig mogelijk, op het schadeaangifteformulier, mededeling te doen aan Europeesche verzekeringen;
  • Originele bewijsstukken van de schade en de omstandigheden bewaren en deze aan Europeesche verzekeringen overleggen;
  • Medewerking verlenen aan alle verzoeken en instructies van Europeesche verzekeringen.

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de verplichtingen die u heeft in geval van schade.

Klik op onderstaande knop om de schade te melden

Download schadeformulier

Download hiernaast het ‘Europees aanrijdingsformulier’, altijd belangrijk om onderweg bij u te hebben. Wanneer uw voertuig onverhoopt schade oploopt of wanneer u schade veroorzaakt aan een ander voertuig zult u immers een schadeformulier moeten invullen.

Vragen over schade?

Indien u vragen heeft over het indienen van een nieuwe schademelding of over een reeds lopende schademelding, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Europeesche verzekeringen. Zij staan u graag te woord.

Telefoon Europeesche

0031 (0)20-6515253​

E-mail Europeesche

reisschade@europeesche.nl

Sluit Menu