Schade melden
huurauto en huurcamper

Wat te doen in geval van schade?​

Natuurlijk moet u er alles aan doen om te voorkomen dat er schade aan uw huurauto of huurcamper ontstaat. Mocht er desondanks toch schade aan het voertuig ontstaan dan is het belangrijk om in elk geval het volgende te doen:

1. De schade zo spoedig mogelijk, middels het schadeaangifteformulier, te melden aan de verzekeraar: a.s.r.;

2. Originele bewijsstukken van de schade en de omstandigheden bewaren en deze aan a.s.r. overleggen;

3. Medewerking verlenen aan alle verzoeken en instructies van a.s.r.

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de verplichtingen die u heeft in geval van schade.

Vul het schadeaangifteformulier in en stuur dit naar a.s.r.

1. Download hieronder het “Schadeaangifteformulier Afkoop Eigen Risico Verzekering”.

2. Vul dit formulier volledig in, print het uit en plaats uw handtekening onder het formulier. 

3. Stuur het getekende formulier samen met alle gevraagde bewijsstukken (genoemd onder punt 3 in het formulier) per e-mail naar: reisschade@ikkieszelf.asr.nl of per post naar a.s.r., Afdeling Reisschade, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht


Vragen over schade?

Indien u vragen heeft over een reeds ingediende schademelding, dan kunt u rechtstreeks telefonisch of per e-mail contact opnemen met a.s.r. Hieronder vindt u hun contactgegevens.

Telefoonnummer Afdeling Reisschade a.s.r.

+31 20 651 52 53

E-mail Afdeling Reisschade a.s.r.

reisschade@ikkieszelf.asr.nl